Villkor

Om betalning för CD-skivan/skivorna inte emottagits inom 5 dagar så annulleras ordern.